Témy konferencie
  • Pokroky v liečení popálenín v 21. storočí
  • Prevencia popáleninových úrazov
  • Alternatívne metódy debridementu hlbokých popálenín
  • Topická terapia, kožné kryty a dočasné náhrady kože,tkanivový banking
  • Rekonštrukčné výkony po popáleninových úrazoch – taktika a timing
  • Následná starostlivosť, rehabilitácia a resocializácia pacientov
  • Ošetrovateľská starostlivosť
Miesto konania
Dejiskom 8. ročníka Stredoeurópskeho popáleninového kongresu bude hotel Crowne Plaza Bratislava, ktorý je situovaný v blízkosti historického centra mesta.
Viac informácií o hotele nájdete na webe hotela.

Adresa:
Hotel Crowne Plaza Bratislava
Hodžovo námestie 2,
816 25 Bratislava, Slovensko example4
Ubytovanie
Ubytovanie pre účastníkov konferencie je rezervované v hoteli Crowne Plaza Bratislava.

Pre viac informácií kontaktujte idlbekova@farmi-profi.sk
Registrácia
Za účelom registrácie, prosím vyplňte online formulár.Po dokončení online registrácie, dostanete potvrdenie emailom.

Bankové spojenie
Názov banky Tatra banka, a.s.
IBAN SK86 1100 0000 0029 4602 8927
SWIFT TATR SK BX
Variabilný symbol 3152018
Špecifický symbol ID SLK účastníka


Do správy pre príjemcu (Poznámky) špecifikujte meno osoby /lekára, sestry/, ktorému je poplatok hradený. Inak nemusí byť platba správne priradená! Registračný poplatok je nevratný.

Registrovaní účastníci obdržia potvrdenie o účasti s kreditovým hodnotením SLK podľa platných predpisov. Potvrdenie o účasti je vydávané na konci podujatia. Potvrdenia nebudú zasielané poštou.
Účastnícke
poplatky
Registrácia
do 31.3.2018
Registrácia
do 30.4.2018
Lekári s atestáciou 75 € 90 €
Lekári v špecializačnej
príprave
55 € 70 €
Sestry 40 € 55 €
Iní zdravotníci /
vyskumní pracovníci
40 € 55 €
Študenti zdarma zdarma
Účastnícke
poplatky
Registrácia
od 1.5.2018 /na mieste
Lekári s atestáciou 100 €
Lekári v špecializačnej
príprave
80 €
Sestry 70 €
Iní zdravotníci /
vyskumní pracovníci
70 €
Študenti 40 €

Účastnícky poplatok zahŕňa účasť na odbornom programe, tlačové materiály konferencie a vstup do vystavovateľských priestorov, občerstvenie počas prestávok, 2x obed.
Všeobecné informácie
Termín konania
31. máj - 1. jún 2018

Miesto konania
Hotel Crowne Plaza Bratislava
Hodžovo námestie 2, 816 25 Bratislava

Kongresový jazyk
slovenský, anglický

Odborný program
Lekárska sekcia - sála A
Sesterská sekcia - sála B


Stiahnuť pozvánku (.pdf, 1.06 MB)
Stiahnuť predbežný program (.pdf, 147 kB)
Dôležité termíny
Otvorenie abstraktovej zóny
5. február 2018

Uzatvorenie abstraktovej zóny
13. apríl 2018

Oznámenie o prijatí abstraktov
25. apríl 2018

Posledný termín úhrady včasného registračného poplatku
30. apríl 2018

Uverejnenie definitívneho programu
12. máj 2018
Výbor kongresu
Prezident kongresu
Prof. MUDr. Ján Koller, PhD.

Kongresový sekretariát
MUDr. Marianna Hajská, PhD.
Klinika popálenín a rch LFUK a UNB
Ružinovská 6, 826 06 Bratislava
(mariannahajska@gmail.com)


Organizačný výbor
MUDr. Marianna Hajská, PhD.
MUDr. Peter Bukovčan, PhD.
PhDr. Valéria Cucorová, MPH
Mgr. Miroslava Banárová
MUDr. Nina Šarkozyová
MUDr. Nikola Ferančíková
Vedecký výbor
Prof. MUDr.Ján Koller, PhD.
Prof. MUDr. Pavel Brychta, CSc.
MUDr. Peter Bukovčan, PhD.
MUDr. Zdenka Němečková Crkvenjaš, MBA
MUDr. Peter Lengyel, PhD.
MUDr. Drahomír Palenčár, PhD.
MUDr. Robert Zajíček, PhD.
Prihlásenie abstraktov
Abstraktová zóna bola uzatvorená 13.apríla 2018.

V prípade problémov nás prosím kontaktujte e-mailom na adrese info@burns2018.eu
Oznámenie
Abstrakty budú posúdené vedeckým výborom. Autorovi bude oznámené stanovisko o prijatí abstraktu 25. apríla 2018.
Kontakt
FARMI - PROFI, spol. s r.o.
Pestovateľská 2
821 04 Bratislava
Slovensko

Marcela Idlbeková
+421 918 569 890
idlbekova@farmi-profi.sk

Mgr. Eva Kačeriková
+421 918 502 341
info@burns2018.eu