späť
POTVRDIŤ
Osobné údaje
Titul (nepovinné)
Meno
Priezvisko
ID v komore SLK (nepovinné)
Email
Mobil (nepovinné)
Údaje o pracovisku
Názov
Adresa
Mesto
PSČ
Štát
Účastnícke poplatky

Účastnícky poplatok zahŕňa účasť na odbornom programe, tlačové materiály konferencie a vstup do vystavovateľských priestorov, občerstvenie počas prestávok, 2x obed.
Social dinner

mmm.dd XX
€ XX per ticket

Number of tickets required (optional)


Prihlášku odošlete potvrdením tlačidla.